Porapaalutus

Ankkurointiporauksessa teräsputki porataan maapeitteen läpi kallion pintaan. Porausta jatketaan kallion sisään, jolloin ankkurille saadaan riittävä kalliotartunta. Varsinainen kallioankkuri on tanko tai esijännitetty punosankkuri, joka asennetaan poratun ankkuriputken ja kallioreiän sisään ja kiinnitetään injektoimalla. Ankkuroinnilla tuetaan mm. ponttiseiniä, mastoja ja siltarakenteita.