Vid förankringsborrning så borrar man med ståltub genom markdelen och sedan borras ett rent berghål så att man får erforderlig bergkontakt. Sedan installerar men antingen ett vajerstag eller stångstag som injekteras fast i berget. Med stag kan man stadga fast spontvägg eller andra typer av konstruktioner.