Våra maskiner lämpar sig för RC borrning så att markproverna hålls rena. Vår RC borr utrustningen och proverna kan vi transportera i terrängen med våra bandburna skogsmaskiner och lastbilar.