RD borrpålar borras med ståltub oftast in i berg. Pålen kan sedan gjutas med eller utan armering. Pålen förlängs genom en svetsad skarv eller med gängad skarvhylsa.

RD pålen kan även användas vid stålkärnpålning, injekterade pålar eller som STORA RD pålar. Vi leverear SSAB,s RR®- och RD®-pålar. Pålningen blir enkel och effektiv med dessa pålar och man får minimalt med spill.

Pålarna består av längs svetsad ståltub, mekanisk skarv, pålspets samt pålhatt.
SSAB pienpaalutus - Juvatec

Användingsområden

  • All typ av fastighets byggnader från småhus till stora industrilokaler
  • Väg – och järnvägs byggnationer samt broar