Tjänster till hushållen

Bergvärme

Vi borrar berghål för den enskilde villa ägaren som för de stora energilagren. Vi kan offerera även en helhets lösnings med all installationer om så önskas. Vi offerar gärna så återkom med er förfrågan.

Bergvärme är ett mycket kostnads effektivt uppvärmnings system där man tar vara på den energi som finns lagrad i berggrunden. Bergvärme är mycket populärt för du kan spara upp till 80 % på dina uppvärmnings kostnader.

Förutom att göra stora besparingar så är det ett mycket miljövänligt alternativ. Bergvärmen är förnyelsebar då den inte som förbrukas som typ oljan och kostnader ökar inte som elen gör. Bergvärme är ett miljövänligt uppvärmnings system som även ökar värdet på fastigheten.

Brunnsborrning

Borrad vattenbrunn för stugan eller huset när du är inte har tillgång till kommunalt vatten.  De stora besparingarna får man om man har stor vattenförbrukning med en egen borrad brunn.