Palvelumme kaivosteollisuudelle

Varustelureikien poraukset

Maanpäältä tasolle ja kaivoksen sisällä tasolta toiselle tapahtuva kallioporaus. DHD (Down the Hole Drilling) menetelmällä eli perinteisellä uppovasaralla teemme kallioreikäporauksia kaivoksilla joita käytetään varusteluun, kaapelointiin, sähköistyksiin, veden siirtoon ja vaikka pastan (hiekka-sementtiseoksen) siirtoon.

Varustelureikien putkitukset

Porattujen reikien putkitukseen meillä on erityistä kalustoa ja osaamista. Putket voivat olla joko haponkestävää, mustaa tai muovia ja kauttamme järjestyy myös hitsauspalvelut, sekä hitsattujen saumojen tarkistusanalyysit tarvittaessa.

Kallioperän injektointi ja vahvistusinjektointi

Injektointiin meillä on korkeapaineiset pumput ja vuosien kokemus sementti-injektoinnista. Myös erilaiset veden tulppausvalut kuuluvat palvelutarjontaamme.
Rosoista kallioperää voimme vahvistaa poraamalla ja sen jälkeen injektoimalla.

Ankkurointiporaukset

Ankkurointiporauksessa teräsputki porataan maapeitteen läpi kallion pintaan. Porausta jatketaan kallion sisään, jolloin ankkurille saadaan riittävä kalliotartunta. Varsinainen kallioankkuri on tanko, esijännitetty punosankkuri, GEWI tai Titan ankkuri joka asennetaan poratun ankkuriputken ja kallioreiän sisään ja kiinnitetään injektoimalla. Ankkuroinnilla tuetaan mm. ponttiseiniä, mastoja, perustuksia ja siltarakenteita.

Pohjavesikaivot ja siiviläkaivot

Pohjavesikaivoilla voidaan seurata pohjaveden korkeutta ja ottaa tarvittaessa näytteitä analyysejä varten. Siiviläkaivoilla voidaan saada pohjavettä niissä tilanteissa joissa kallioporaaminen ei ole mahdollista ja pohjavesi on maakerrostumissa. Siiviläkaivoon tuleva vesi menee siivilöiden aukoista muovi- tai ruostumattomaan putkeen ilman että siihen olisi sekoittunut irtoaineksia kuten soraa tai hiekkaa. Näitä kaivoja voidaan käyttää esimerkiksi vedenottamoina tai pohjaveden säätelyyn.

Vanhojen siiviläkaivojen puhdistukset kuuluu myös palvelutarjontaamme.

Tutkimusporaus

Konekantamme soveltuu RC-poraukseen jossa näytteet saadaan otettua maanpinnasta kallioon siten, että näyte pysyy puhtaana eikä siihen sekoitu muita likaavia ainesosia. RC-poraus on ns. käänteishuuhtelu menetelmä. Paineilmakompressori kulkee metsätraktorin päällä vaikeassakin maastossa. Telakuorma-autolla voimme kuljettaa tarvittavat artikkelit ja näytteet maastossa.