Juvatec

Flexibel partner till din tjänst.

Våra tjänster åt ert företag

När ni behöver en professionell och tillförlitlig partner för att säkerställa och upprätthålla drift och produktion så står vi till rr tjänst.
Med vår flexibilitet så kan Ni hålla tidsplanerna i er produktion. Vi utför våra tjänster i nordliga delen av Finland och Skandinavien inom industri, byggnads-, bygg- och gruvindustrin.

Borrningar

Vi borrar vatten och energibrunnar, förankrings och undersöknings borrningar och gör rörinfodringar.

Pålning

Olika typer av rörpålningar samt stålrörspålning av olika typer av fundament/grunder.

Service och underhåll

Vi utför även Hydraulik installationer och sevice , underhåll på tunga maskiner och indstri montage arbeten.

Vår tjänster för hushåll

Borrningar

Vi borrar vattenbrunnar och bergvärmebrunnar där vi även kan installera hela värmesystemet.

Pålning

Enkla och snabba pålning system för grundläggning.